Uit onderzoek blijkt dat in aktes van de notaris het moeilijkste Nederlands wordt gebruikt
Uit onderzoek blijkt dat in aktes van de notaris het moeilijkste Nederlands wordt gebruikt

Steffie gaat de notarissen helpen

Wanneer heb je een notaris nodig? Wat kost dat? En waarom gebruiken ze zulke moeilijke taal? Steffie heeft samen met ervaringsdeskundigen en notarissen een uitleg over de notaris gemaakt. In makkelijke taal. Zodat iedereen het kan begrijpen.

Opening

De website werd samen met 35 ervaringsdeskundigen en tien notarissen geopend in het Louwman Museum in Den Haag. De notarissen kregen lastige vragen over hun werk, maar ze wisten het allemaal goed uit te leggen.

Er waren veel vragen over wie er van je erft en wat een notaris kost. De notarissen legden eenvoudig uit wie je erfgenamen zijn en dat het eerste gesprek altijd gratis is. Ook kregen ze veel energie en het inzicht dat het anders moet.

Notaris Annerie Ploumen opent de nieuwe website van Steffie.nl
Notaris Annerie Ploumen opent de nieuwe website van Steffie.nl

Moeilijk

Je bent niet de enige die aktes van de notaris moeilijk vindt. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat deze aktes de moeilijkste documenten in het Nederlands zijn.

De teksten staan bol van vaktaal en lange zinnen met te veel informatie. Dat zorgt voor verwarring. Veel mensen gaan daarom liever niet naar de notaris. Maar soms is dat wel nodig. Als je bijvoorbeeld een testament wil laten maken of wil gaan samenwonen.

Makkelijk

De bond van notarissen (KNB) wil dat het makkelijker wordt. Ze gaan daarom met Steffie samenwerken. Annette van der Klooster is kandidaat-notaris. Ze is er heel blij mee: ‘Steffie richt zich ook op de ongeveer 1 miljoen laaggeletterden in ons land. Een groep die net als ieder ander ook recht heeft op onze diensten.’

Op Notaris.steffie.nl legt Steffie in makkelijke taal uit wat een notaris doet en wie je erfgenamen zijn. Het is een eerste stap naar een eenvoudiger notariswereld. Je kan hier ook de bijbehorende folder als pdf-bestand downloaden.

Voor iedereen

Annette wil dat iedereen naar een notaris kan. Mensen moeten meer van het recht gebruik kunnen maken. ‘Er is een grote groep mensen die nooit in aanraking komt met de notaris. Ze weten vaak niet wat we doen en wat we voor hen kunnen betekenen. Toch kunnen zij ook veel baat hebben bij onze hulp. Wij willen vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid ook die groep van dienst zijn.’


Hoe werkt een notaris? Uitleg in makkelijke taal.

Zo leuk vond ik dit bericht Kies een gezichtje
Ik vond dit bericht makkelijk om te lezen Meer gele sterren is makkelijker

Meer nieuws

Filter hieronder op onderwerp
Meer nieuws
Geen ander nieuws gevonden in de afgelopen 21 dagen